Die opposisionele provokatiewe versteuring: hoe om dit te erken en hoe om in te gryp

Daar kan oomblikke in 'n ouer se lewe wees wanneer jy jouself onvoorbereid vind om situasies die hoof te bied wat vir ons onoplosbaar lyk en wat die hele konteks van gesinslewe behels.

Wanneer ons verstaan ​​dat 'n kind gedrag het wat oor tyd herhaal word wat beide persoonlike en sosiale probleme kan veroorsaak, wil ons hom graag kan help, maar dikwels weet ons nie wat die beste manier is om te beweeg en wat die geskikste gereedskap is nie op so 'n manier te hanteer.sy gedrag en verskeie ongerief is konkreet en effektief.

Trouens, daar is verskillende tipes versteurings wat kinders en jongmense kan tref wat, indien dit swak bestuur word en nie vroeg hanteer word nie, kan lei tot 'n hele reeks persoonlike en verhoudingsprobleme vir die kind en daaglikse lewe wat alle gesinslede betrek.

Dit is die geval van opposisie-uitlokkende versteuring, wat dikwels baie probleme vir beide die gesin en die skool skep.

Wat is opposisie-uitlokkende versteuring (PDO) en hoe om dit te herken

Rebellie en weiering om die reëls te respekteer is 'n tipiese verskynsel van kinders tussen 6 en 11 jaar oud, wat dikwels die verhouding met die hele gesin in gedrang kan bring en selfs in die skoolomgewing baie probleme kan skep.

Vir 'n ouer is dit nie altyd maklik om te verstaan ​​of die gedrag van sy kind deur sy persoonlike temperament bepaal word of as dit as 'n werklike versteuring verstaan ​​moet word nie. Dikwels is dit in werklikheid wanneer probleme by onderwysers en soms selfs by maats begin, dat 'n mens die moontlikheid begin evalueer om die vraag te verdiep.

'n Kind wat aan opposisie-uitdagende versteuring ly, is betrokke by negatiewe, vyandige en uitlokkende gedrag.

Vir dit om gediagnoseer te word, moet hierdie tipe versteuring, wat onder die sogenaamde "eksternaliserende " gedragsversteurings beskou word, vir ten minste ses maande teenwoordig gewees het, waartydens, volgens die DSM-5, vier of meer episodes van woede wat voorgekom het, gereelde rusies met volwassenes, uittarting of weiering om volwasse versoeke of reëls te respekteer, vrywillige uitlokking om mense te irriteer, viktimisasie met 'n neiging om ander te blameer vir hul foute of gedrag, vatbaarheid en irritasie, woede en kwaadwilligheid, spyt en wraak.

Alle simptome wat, om as verwant aan 'n werklike versteuring beskou te word, inkorting in die kind se persoonlike funksionering en ongemak en probleme in die gesin, skool of sosiale omgewing moet veroorsaak.

Dit is in werklikheid slegs met 'n akkurate diagnose dat dit moontlik is om te bepaal of dit 'n werklike gedragsversteuring is.

Versteuring wat onder andere onderskei moet word van akademiese probleme en impulsiwiteit tipies van kinders en jongmense met aandagafleibaarheid / hiperaktiwiteitsversteuring (AGHS), wat boonop sekondêre opposisie-houdings kan ontwikkel.

Verskeie hipoteses is gevorder om die oorsake van opposisie-uitlokkende versteuring te verduidelik en tans is ons geneig om dit te beskou as die gevolg van verskeie individuele faktore (byvoorbeeld 'n hoë emosionele reaktiwiteit, 'n lae verdraagsaamheid teenoor frustrasie) en kontekstueel.

Die omgewingsfaktore wat geïdentifiseer is en wat as risikofaktore vir opposisie-uitdagende versteuring beskou kan word, gaan oor mishandeling of verwaarlosing, veral ernstige dissipline of, omgekeerd, inkonsekwent, gebrek aan toesig, ouers wat 'n geskiedenis van tekortversteuring het. Opposisie -uitdagende versteuring of gedragsprobleme, onstabiliteit in die gesin, stresvolle veranderinge in die kind se lewe.

'n Versteuring wat studies ons vertel, word gevind in ongeveer 5-10% van kinders tussen die ouderdomme van 6 en 11-12 jaar en meer gereeld by seuns as by meisies. 

Hoe ouers kan ingryp in geval van Oppositionele Defiant Disorder

Dikwels is dit moeilik vir ouers om so 'n probleem te hanteer, hetsy omdat hulle glo dat dit onmoontlik is om sekere ouerskapsituasies en -praktyke te verander wat moontlik die ontwikkeling van Opposisie-uitdagende versteuring by hul kind bevoordeel het, of omdat hulle voel dat hulle nie in staat is om hul kind te hanteer nie. kind se gedrag.

In baie gevalle is die beste manier waarop 'n ouer kan ingryp in 'n geval van opposisie -uitdagende versteuring en ook die nodige ondersteuning om op professionele persone wat werk en uitgebreide ervaring in terapie in die kinderjare en adolessensie het, te vertrou. so 'n problematiese situasie te hanteer.

Dit is in werklikheid belangrik om in ag te neem dat, volgens studies wat die afgelope paar jaar gedoen is, kinders met opposisie-uitlokkende versteuring meer blootgestel is aan die risiko, as volwassenes, om sommige probleme rakende impulsbeheer, angs en depressie te ontwikkel.

Dit is om hierdie rede dat, sodra 'n kind met Oppositional Defiant Disorder gediagnoseer is, dit nodig is om vroeg in te gryp met effektiewe behandeling.

Alhoewel daar onder die behandelings wat vir hierdie soort afwykings aangedui word ook farmakologiese behandeling is, is die behandelings wat tans die meeste aanbeveel word dié wat kinders, ouers en, waar moontlik, onderwysers betrek, wat dus ook hulle toegerus kan word met nuttige strategieë om help die kind.

'n Effektiewe model van intervensie in die veld van terapie in die kinderjare en adolessensie

'n Soort intervensie wat baie internasionale wetenskaplike toekennings verwerf het en wat met kort siklusse van sessies voorgestel word, is die Brief Strategic Therapy, 'n innoverende en effektiewe model van intervensie wat in die 1980's in Arezzo deur Giorgio Nardone en Paul Watwlawick ontwikkel is en wat vandag sien soveel as 120 geaffilieerde sentrums regoor die wêreld.

Onder hierdie, die Strategiese Terapie Sentrum waarin die Dr. Tarroni sielkundige en psigoterapeut van Bologna bied al etlike jare intervensies aan wat daarop gemik is om eenvoudige en konkrete oplossings te identifiseer wat die lewensgehalte van die persoon en die kwaliteit van die verhouding kan verbeter in die konteks van 'n egpaar, gesin of werksverhouding.

Met betrekking tot die spesifieke terapie in die kinderjare en adolessensie, is daar baie afwykings wat kinders en adolessente teister (prestasie -angs, skeidingsangs, taalprobleme, probleme met skoolprestasie, verhoudingsprobleme, probleme met gedrag, hiperaktiwiteit, fobies, aandaggebreksversteuring, opposisie uitdagende wanorde, vermydingsversteurings, eetprobleme, rou en nagtelike enurese

..

) en dat die Dr. Tarroni kan siklusse van 'n gemiddelde duur van slegs sewe sessies hanteer, sonder die gebruik van dwelms, en wat kinders en ouers kan help om situasies te hanteer waarin "jou beste doen " nie genoeg is nie, maar waarvoor die mees geskikte gereedskap moet gesoek word om tot effektiewe oplossings te kom.

'n Intervensie, dus, waarvoor dit nodig is om beide die kind en die ouerpaar te betrek, om aan hulle konkrete gereedskap en aksieplanne te gee wat hulle help om kommunikasie- en verhoudingsvaardighede te verhoog, om die probleem die hoof te bied en te beweeg van 'n realiteit wat gely word na 'n bestuurde werklikheid. en die werklikheid gebou het.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here