Tweetalige voorskole. Het jy geweet dat ...

’n Kwestie waaroor gereeld in die onderwysveld in Italië gepraat word, is dié van die gebrek aan kennis van vreemde tale.

Trouens, as die kennis van tale in baie lande 'n aspek is wat as fundamenteel beskou word en grootliks deur skoolprogramme in ag geneem word, is daar in Italië nog baie leemtes en ons vlak van kennis van vreemde tale is beslis baie laer as dié van burgers van ander lande.

'n Ernstige gebrek, aangesien in 'n toenemend multikulturele samelewing die kennis van een of meer tale nou as fundamenteel beskou moet word op baie gebiede, veral in die werk, en meer en meer ouers is in werklikheid wat die behoefte voel aan voldoende onderrig wat hulle kan vir hul kinders gee, as hulle omgee.

Verder is dit belangrik om die nou gevestigde groter gemak van die aanleer van 'n vreemde taal op 'n jong ouderdom in ag te neem in vergelyking met volwassenheid, en dus die moontlikheid vir kinders en jongmense om kennis van 'n vreemde taal met groter bekendheid en vlotheid op te doen. nuttig wees vir hulle vir hul toekoms.

Studies wat oor die jare uitgevoer is, het in werklikheid gelei tot resultate wat die twyfel wat ouers dikwels het oor die aanleer van 'n vreemde taal van 'n vroeë ouderdom uitklaar. Trouens, die aanleer van twee tale vereis nie 'n groter kognitiewe inspanning vir 'n kind nie, en baie is die voordele wat verkry word deur toegang tot twee tale te hê, insluitend groter spontane kennis van die struktuur van taal en uitvoerende beheer oor aandag.

Met verloop van tyd was daar 'n groeiende belangstelling in die opvoedkundige aanbod vir kinders en jongmense in kursusse, reise na die buiteland, somerkampe en, soms, selfs die toevlug tot buitelandse kinderoppassers en opvoeders. Kortom, 'n behoefte wat toenemend deur baie Italiaanse gesinne gevoel word en wat perfek in lyn is met die bagasie wat ons wil hê die nuwe generasies moet hê om die huidige en toekomstige werkende en sosiale wêreld in die gesig te staar.

In hierdie opsig is 'n alternatief waarvoor baie ouers tans hul belang stel, die van tweetalige skole en internasionale skole, modelle wat, veral in groot stede, ook al hoe meer gewild word by ons.

Dit is twee verskillende tipes skole, maar wat in werklikheid albei 'n alternatief wil bied wat meer pas by die tyd en meer toekomsgerig is vir hul kinders.

In internasionale skole gaan die onderrig van 'n vreemde taal (Engels, Amerikaans, Frans, Duits, Spaans, maar ook ander tale wat vandag op 'n wêreldvlak 'n aansienlike belang, soos Chinees of Portugees) vergesel met 'n onderrig gepaard. plan aangebied volgens die onderwysstelsel van die land van verwysing. In hierdie geval sal die onderrigmetode en onderrigprogramme, alles in 'n vreemde taal, gevolg word volgens die praktyke van die land waarna dit verwys en sal Italiaans as 'n tweede taal (T2) bestudeer word. Dikwels word hierdie tipe skool verkies deur ouers wat 'n vreemde taal tuis gebruik of wat uit 'n vreemde land kom.

Die aanbod rakende die tweetalige skool let op 'n skoolkursus waarin Italiaans gepaard gaan met die studie van 'n vreemde taal. Dit is dus 'n parallelle onderrig van twee verskillende tale wat kinders toelaat om opgelei te word om twee tale korrek te kan lees, skryf en praat.

Basies, die tweetalige skool dit volg dus die Italiaanse ministeriële program en het gewoonlik laer fooie as dié van internasionale skole.

Daar tweetalige skool dit kan privaat of gelyk wees, dit wil sê, erken word as gelykstaande aan die publieke een. Dit is ook moontlik om toegang te verkry tot skole wat spesifieke onderrigmodelle gebruik, byvoorbeeld Montessori-modelle, om sodoende tweetaligheid met spesifieke pedagogiese metodes te kombineer en sodoende kinders en jongmense 'n stimulerende omgewing te bied wat oop is vir 'n veeltalige en multikulturele wêreld.

Die didaktiese pad van die tweetalige skool, anders as die internasionale skool, is dit gebaseer op die Italiaanse stelsel en onderrig word aan moedertaalonderwysers toevertrou. In hierdie tipe skool is die vreemde taal baie meer teenwoordig as wat dit in die openbare skool is en baie tweetalige skole bied 'n weeklikse hoeveelheid vreemde taal-ure wat basies gelyk is aan dié van die Italiaanse taal.

'n Soort skool van hierdie tipe laat 'n geringe "ontworteling" van Italiaanse onderwys toe en word in werklikheid verkies deur Italiaanse gesinne wat wil hê dat hul kinders 'n vreemde taal goed moet aanleer terwyl hulle die programme van die Italiaanse openbare skool volg.

Dit moet egter in ag geneem word dat daar vandag in ons grondgebied die teenwoordigheid van verskeie is tweetalige skole en dat dit dus raadsaam is om jouself goed in te lig oor hoe die aktiwiteite uitgevoer word, die voorbereiding van die onderwysers, die tipe onderrig en hoeveel ure per week aan die onderrig van die tweede taal gewy word, aangesien elke skool verskillende opleiding bied.

Dit is in werklikheid belangrik om seker te maak dat die skool wat u wil kontak 'n onderwyspersoneel waarborg wat bestaan ​​uit voldoende gekwalifiseerde moedertaalonderwysers wat voldoende opleiding aan kinders en jongmense kan gee.

Kry jou kind ongetwyfeld om na een te gaan tweetalige skool dit is 'n belangrike keuse vir gesinne, beide Italiaans en buiteland. 'n Keuse wat kinders in staat stel om 'n tweede taal van die vroegste jare van skool te leer en mettertyd te leer om dit te bemeester. 'n Oplossing wat vir ons samelewing voldoende blyk te wees, veral wat die wêreld van werk betref, en wat vandag skole van verskillende vlakke raak, beginnende by kleuters, waarin die kleintjies reeds kan begin beweeg in die aanleer van 'n vreemde taal deur speels en prakties aktiwiteite, en dus op 'n spontane en onmiddellike manier, geskik vir hul natuurlike manier van leer.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here